Menu Home

به رنگ آسمان؛ حراج فراری 250 GTO با قیمت 56.4 میلیون دلار

به رنگ آسمان؛ حراج فراری 250 GTO با قیمت 56.4 میلیون دلار
خبر ویژه امروز از خودروهای کلاسیک مربوط به این فراری 250 GTO آبی رنگ معرکه است که توسط بخش کلاسیک فراری در کشور انگلستان به فروش می رسد. آخرین باری که یک فراری 250 GTO معامله شد به سال 2014 …

The post به رنگ آسمان؛ حراج فراری 250 GTO با قیمت 56.4 میلیون دلار appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید

به رنگ آسمان؛ حراج فراری 250 GTO با قیمت 56.4 میلیون دلار

خبر ویژه امروز از خودروهای کلاسیک مربوط به این فراری 250 GTO آبی رنگ معرکه است که توسط بخش کلاسیک فراری در کشور انگلستان به فروش می رسد. آخرین باری که یک فراری 250 GTO معامله شد به سال 2014 …

The post به رنگ آسمان؛ حراج فراری 250 GTO با قیمت 56.4 میلیون دلار appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید(image)
به رنگ آسمان؛ حراج فراری 250 GTO با قیمت 56.4 میلیون دلار

Categories: قیمت

Tagged as: