Menu Home

قانون گذاران آمریکایی می خواهند موبایل ها را حین رانندگی از کار بیاندازند

قانون گذاران آمریکایی می خواهند موبایل ها را حین رانندگی از کار بیاندازند
بارها شده که در حال عبور از عرض خیابان هستید و راننده ای را می بینید که با سرعت در حال نزدیک شدن به خط عابر بوده اما نه به جاده، بلکه خیره به تلفن همراهش شده و توجهی به …

The post قانون گذاران آمریکایی می خواهند موبایل ها را حین رانندگی از کار بیاندازند appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید

قانون گذاران آمریکایی می خواهند موبایل ها را حین رانندگی از کار بیاندازند

بارها شده که در حال عبور از عرض خیابان هستید و راننده ای را می بینید که با سرعت در حال نزدیک شدن به خط عابر بوده اما نه به جاده، بلکه خیره به تلفن همراهش شده و توجهی به …

The post قانون گذاران آمریکایی می خواهند موبایل ها را حین رانندگی از کار بیاندازند appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید(image)
قانون گذاران آمریکایی می خواهند موبایل ها را حین رانندگی از کار بیاندازند

Categories: موبایل

Tagged as: